Ilmainen toimitus   |   30:N päivän palautusoikeus

YRITYKSEN YLEISET EHDOT

 1. JOHDANTOSÄÄNNÖKSET
  • Nämä ovat Eyerim s.r.o-yrityksen yleiset ehdot, jolla on rekisteröity toimisto osoitteessa Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Slovakia, rekisteröintinumero: 47 970 006 (”Myyjä”), säätelevät osapuolten keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka syntyvät kuluttajien suojelua koskevan lain nro 102/2014 tai tiettyjen säädösten muutosten ja täydentävien määrättyjen lakien alaisena tavaroita myytäessä tai palveluita tarjottaessa etäsopimuksen tai myyjän tilojen ulkopuolella tehdyn sopimuksen nojalla myyjän sähköisen tilauslomakkeen kautta (”sopimus”), jonka täytyy olla sen erottamaton osa. Myyjä pyörittää verkkokauppaa osoitteessa eyerim.com (”verkkosivusto”).
  • Yleisiä ehtoja ei sovelleta tapauksiin, joissa myyjältä tavaroiden ostoa aikonut henkilö on laillinen henkilö tai henkilö, joka tavaroita tilatessa toimii yrityksensä tai ammattinsa puitteissa.
  • Nämä yleisten ehtojen määräykset ovat sopimuksen osa. Sopimus ja yleiset ehdot on laadittu Slovakian kielellä. Sopimus voidaan solmia Slovakian kielellä. Sopimusta, joka sisältää nämä yleiset ehdot, pidetään kirjallisena sopimuksena.

 2. REKISTERÖINTI
  • Kuluttaja saattaa ostaa tavaroita myyjän verkkosivustolta joko rekisteröityneenä käyttäjänä tai rekisteröitymättömänä käyttäjänä. Rekisteröinnin etu on, että kuluttajan ei tarvitse syöttää uudelleen henkilötietoja eikä toimitusosoitetta jokaisen tilauksen yhteydessä, ja hän saa rajoittamattoman pääsyn tilaushistoriaansa, ja aikaisemmin syötettyjen tietojen ansiosta hän voi suorittaa maksun helpommin ja nopeammin.
  • Yli 16-vuotias luonnollinen henkilö voi rekisteröityä.
  • Kuluttaja voi rekisteröityä verkkosivustossa olevalla lomakkeella (”rekisteröintilomake”). On tarpeellista, että kuluttaja syöttää rekisteröintilomakkeeseen kaikki määritellyt tiedot: nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kuluttajan tilaamien tavaroiden toimitusosoite. Hänen täytyy myös luoda salasana. Kuluttajan rekisteröintilomakkeeseen syöttämien tietojen täytyy olla todellisia ja ajantasaisia. Jos kuluttajan tiedot muuttuvat, hän voi muuttaa niitä milloin tahansa osoitteessa eyerim.com/custom/account/edit.
  • Tilin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kuluttaja ottaa näin vastuulleen pitää käyttäjätunnuksen ja salasanan luottamuksellisena ja suojata niitä kaikkien kolmansien osapuolten käytöltä ja väärinkäytöltä.
  • Myyjä voi vahvistaa mitä tahansa ja kaikki kuluttajan rekisteröintilomakkeeseen syöttämät tiedot. Jos myyjä havaitsee, että kuluttajan rekisteröintilomakkeeseen syöttämät tiedot eivät ole ajan tasalla tai niitä ei ole olemassa tai ne ovat harhaanjohtavia tai kuluttaja ei ole käyttänyt tiliä yli 24 kuukauteen tai rikkoo velvollisuuksiaan tai myyjän sopimuksen mukaisia oikeuksia, myyjä pidättää oikeuden poistaa kuluttajan käyttäjätilin aktivoinnin.

 3. TAVAROIDEN TILAAMINEN, SOPIMUKSEN SOLMINEN
  • Kun kuluttaja on valinnut tavarat verkkosivustolla ja vahvistanut valintansa napsauttamalla ”Lisää ostoskoriin” -painiketta, kuluttaja ohjataan uudelleen tilauslomakkeeseen (”Tilauslomake”). Kuluttajan täytyy syöttää kaikki tiedot tilauslomakkeeseen (tai valita asianmukainen vaihtoehto tilauslomakkeessa): nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite tai kuluttajan tilaamien tavaroiden toimitusosoite, tiedot maksutavasta tavaroiden hinnan maksamiseksi ja tavaroiden toimitustapa tai alennuskoodi tai kuponki. Jos kuluttaja on rekisteröity asiakas, hänen täytyy kirjautua sisään.
  • Kun kuluttaja on valinnut maksutavan, hänet ohjataan uudelleen sivulle, jossa kaikki kuluttajan tilauksen tiedot esitetään yhteenvetona. Myyjä pyytää, että kuluttaja tarkistaa ja tarvittaessa korjaa kaikki tilauksen virheelliset tiedot napsauttamalla ”Muokkaa”-painiketta. Jos kaikki kuluttajan syöttämät tiedot ovat oikein, hän lähettää tilauksen napsauttamalla painiketta ”Tilaa maksuvelvoitteella”.
  • Kun tilaus on lähetetty, myyjä lähettää tilausvahvistuksen kuluttajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Se, että myyjä toimittaa tilauksesta vastaanottokuittauksen, ei tarkoita, että sopimus on solmittu. Kun myyjä lähettää tilauksen vastaanottokuittauksen, hän vahvistaa tavaroiden saatavissa olon. Sopimus solmitaan vain, kun myyjä hyväksyy sopimustarjouksen sitovasti sähköpostivahvistuksella ja tiedottaa, että tavarat ovat valmiina noudettavaksi tai ne on lähetetty toimitettavaksi (asianmukaisen vaihtoehdon mukaisesti).
  • Kuluttaja vastaa kaikista aiheuttamistaan tilauksen tekemisestä syntyneistä kustannuksista tietoliikenteen etäkäytön vuoksi (kuten puhelin tai Internet). Nämä kustannukset ovat normaalin suuruisia, riippuen kuluttajan käyttämän televiestintäpalvelun hinnasta.
  • Myyjä arkistoi tilauksen ja sopimuksen vähintään kahden vuoden ajan, eikä missään tapauksessa pidempään kuin sovellettavan lainsäädännön mukainen aika tilauksen onnistuneen täyttämisen vuoksi. Tilausta ja sopimusta ei koskaan anneta kenenkään asiaankuulumattoman kolmannen osapuolen saataville (lukuun ottamatta myyjän työntekijöitä ja alihankkijoita tarpeellisessa määrässä, tai jos myyjän täytyy luovuttaa näitä asiakirjoja sovellettavan lainsäädännön alaisena). Lähetämme tarvittaessa sopimuksen kuluttajalle tämän pyynnöstä.
  • Kuluttaja voi ostaa vain sellaisen määrän tavaroita, joka vastaa normaalia tarvetta. Myyjän verkkosivuston kautta ostettuja tavaroita ei ole tarkoitettu jälleenmyyntiin. Jos kuluttaja tilaa tai ostaa sellaisen määrän tavaroita, joka ei vastaa normaalin tarpeen määrää tai myyjää päättelee, että saatavissa olevan tiedon perusteella kuluttajan tilaamia tavaroita aiotaan myydä edelleen, myyjällä on oikeus peruttaa kuluttajan tilaus tai jos sopimus on jo solmittu, myyjällä on oikeus kumota sopimus. Jos myyjä kumoaa sopimuksen, kuluttaja ja myyjä palauttavat molemminpuolisesti kaikki vaihdetut tavarat tai palvelut.

 4. TAVAROIDEN HINTA JA ALENNUS
  • Verkkosivustolla ilmoitettu tavaroiden ostohinta on lopullinen hinta, ts. tavaroiden alv-veron ja muiden verojen ja maksujen (jos sellaisia on) määrä. Tämä hinta ei sisällä toimitusmaksuja, postiennakkomaksuja, maksuväyläoperaattorin maksuja ja muita maksuja, jotka on erityisesti ilmoitettu kuluttajalle tämän tilausta tehdessä (kaikissa tapauksissa ennen tilauksen lähettämistä).
  • Kun kuluttaja lähettää tilauksen, hän vahvistaa, että hän on saanut tiedot siitä, että tavaroiden toimitus riippuu maksusta tai muista maksuista, joiden lopullinen määrä ilmoitetaan kuluttajalle ennen kuin tilaus lähetetään.
  • Kuluttaja hyväksyy täten, että jos verkkosivustolla näkyy hinta, joka on ilmeisen virheellinen, myyjällä on oikeus kumota sopimus senkin jälkeen, kun kuluttaja on saanut sähköpostivahvistuksen, jonka mukaan tilaus on noudettavissa tai että tavarat on lähetetty toimitettaviksi (asianmukaisella tavalla). Tällaisessa tapauksessa myyjä tiedottaa välittömästi kuluttajalle tilanteesta. Näkyvä hinta on ilmeisen virheellinen esimerkiksi, jos: (i) tavaroiden hinta on ilmeisen virheellinen (ei ota huomioon (siinä ei huomioida ostohintaa), (ii) tavaroiden hinta puuttuu tai hinnassa on ylimääräinen numero tai desimaalipilkku on väärässä paikassa tai (iii) tavaroiden alennus on yli 50 %, mutta tavaroita ei ole verkkosivustolla merkitty markkinointikampanja- tai erikoistarjoussymbolilla. Jos hinnasta on epäilyksiä, myyjä pyytää kuluttajaa välittömästi ottamaan yhteyttä voidakseen vahvistaa kuluttajalle, onko hinta oikea. Tämä määräys ei rajoita kuluttajan oikeutta kumota sopimusta käytännöllisyyden vuoksi näiden yleisten ehtojen mukaisesti.
  • Kaikki myyjän tavaroiden erikoistarjoukset ja alennukset ovat voimassa, ellei erityisen tuotteen yhteydessä ilmoiteta muuta. Tavaroiden hintojen alennuksia (jos niitä on) ei voida yhdistää (ts. kahta tai useampaa alennusta ei voida soveltaa yhteen tuotteeseen ja/tai tilaukseen). Lisäehtoja (esim. kesto) saatetaan soveltaa erikoistarjoukseen tai alennukseen, jota koskevat lisäehdot voidaan kommunikoida erikseen kuluttajalle joko osana erikoistarjoukseen liittyvää markkinointiviestintää tai alennusta tai muutoin, ja nämä lisäehdot muodostavat oleellisen osan näitä yleisiä ehtoja. Jos näiden yleisten ehtojen ja kyseisten lisäehtojen välillä on eroavaisuuksia, etusija annetaan erikoistarjouksen tai alennuksen erityisissä ehdoissa säädetyn mukaisesti. Jotta kaikilta epäselvyyksiltä vältytään, jos kuluttaja kumoaa sopimuksen tai palauttaa erikoistarjoushinnalla, alennuksella tai jotakin kuponkia käyttämällä ostetut tavarat, tällaista erikoistarjousta, alennusta tai kuponkia ei voida käyttää minkään tavaroiden ostamiseen, jos myyjä ei enää tarjoa kyseistä erikoistarjousta tai alennusta tai kuponki on vanhentunut.

 5. MAKSUEHDOT
  • Kuluttaja voi oman harkintansa mukaan maksaa tavaroiden hinnan samoin kuin kaikki kuluttajan valitsemaan maksu- tai toimitustapaan liittyvät kustannukset jollakin seuraavista tavoista:
   1. maksu ilman käteistä kortilla (pankin Internet-liittymän tai Gopay-maksuliittymän kautta);
   2. käteismaksu tavaroiden vastaanottamisen yhteydessä kuluttajan nimeämässä paikassa ja
  • Ostosta tulee maksettava seuraavasti:
   1. lähettämällä tilauksen, jos kuluttaja on valinnut ostohinnan maksutavaksi maksun ilman käteistä lausekkeiden 5.1.(a) ja 5.1.(c) mukaisesti, ja kuluttajan velvollisuus maksaa ostohinta tehdään mahdolliseksi hetkellä, jolla ostohinta ilmestyy myyjän tilille; tai
   2. tavaroiden vastaanottamisen yhteydessä, jos kuluttaja on valinnut ostohinnan maksutavaksi käteisen lausekkeen 5.1(b) alaisena.
  • Lasku tavaroista toimitetaan vasta sen jälkeen, kun kuluttaja on maksanut tavaroiden hinnan ja ne toimitetaan hänelle:
   1. fyysisesti yhdessä tavaroiden kanssa, jos kuluttaja on valinnut maksun ilman käteistä lausekkeiden 5.1(a) ja 5.1(c) mukaisesti ostohinnan maksutapana; tai
   2. sähköpostitse 48 tunnin sisällä tavaroiden toimituksesta, jos kuluttaja on valinnut maksun ilman käteistä lausekkeen 5.1(b) alaisena ostohinnan maksutapana.
  • Jotta kaikilta epäselvyyksiltä vältytään, postiennakon käyttämisen kustannukset eivät sisälly tavaroiden hintaan, ja ne veloitetaan sen määräisenä, mikä on ilmoitettu kuluttajalle sen jälkeen, kun tämä on valinnut vaihtoehdon ”toimitus postiennakolla” tilauslomakkeen täyttämisen yhteydessä. Vaihtoehto ”toimitus postiennakolla” on hinta maksutavan käyttämisestä, ei postimaksu tai pakkauskulut.
  • Jotta kaikilta epäselvyyksiltä vältytään, myyjä ei toimita laskuja ilman alv:a.

 6. TAVAROIDEN TOIMITUSEHDOT
  • Myyjä toimittaa tavarat kuluttajalle tilauslomakkeessa määritetyn yrityksen kautta (”Kuljetusyritys”). Toimitus on kuljetusyrityksen määräysten alainen.
  • Myyjä määrittää verkkosivustolla jokaiselle tavaralle ei-sitovan suuntaa-antavan toimitusajan (verkkosivustolla esitetyn mukaisesti); myyjä pyrkii kuitenkin parhaansa mukaan toimittamaan tavarat kuluttajalle näiden aikojen mukaisesti. Edellä olevasta lauseesta huolimatta myyjä toimittaa tavarat kuluttajalle viimeistään 40 toimistopäivän sisällä. Tavaroiden toimitusaika alkaa päivänä, joka seuraa päivää, jolloin tilausvahvistus on lähetetty kuluttajalle, mutta ei ennen kuin ostohinta on maksettu myyjän tilille, jos ostohinta on maksetaan lausekkeiden 5.1(a) tai 5.1(c) mukaisesti. Kun kuluttajan tilausta täytetään, saattaa olla olemassa olosuhteita, jotka vaikuttavat kuluttajan tilaamien tavaroiden toimitusaikaan. Myyjä tiedottaa kuluttajalle kaikista toimitusajan muutoksista välittömästi; rajoittamatta kuluttajan oikeuksia kumota sopimusta näiden yleisten ehtojen mukaan.
  • Kuluttaja noutaa kuljetetut tavarat tilauksessa ilmoittamastaan osoitteesta kuluttajan ja kuljetusyrityksen sopimana aikana ja kuljetusyrityksen määrittämien ehtojen mukaisesti.
  • Myyjä pidättää oikeuden olla lähettämättä toistuvasti kuluttajalle tavaroita, joiden toimitusta tämä ei ole vastaanottanut (lukuun ottamatta lausekkeessa 6.5 ilmoitettua) tai tavaroita, joiden toimitusta kuluttaja ei vastaanottanut jostakin syystä, vaikka myyjä toimi edellä olevan lausekkeen 6.3 mukaisesti. Jos kuluttaja ei vastaanota tavaroiden kuljetusta toistuvista toimitusyrityksistä huolimatta, myyjä voi kumota sopimuksen.
  • Jos tavarat on toimitettu kuluttajalle rikkoutuneessa tai vahingoittuneessa pakkauksessa tai toimitus on selvästi liian kevyt, myyjä pyytää, että kuluttaja ei vastaanota tavaroita kuljetusyritykseltä, vaan tiedottaa asiasta välittömästi myyjälle puhelimitse numeroon +421 233 059 601 tai sähköpostitse osoitteeseen contact@eyerim.com.

 7. SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN
  • Kuluttaja voi kumota sopimuksen myös käytännöllisyyden vuoksi milloin tahansa tekemällä tilauksen (ellei yleisissä ohjeissa toisin määrätä) siihen asti, että sen 30 päivän jakso päättyy, joka alkaa tavaroiden vastaanottamisesta. Tämän lausekkeen mukaan kuluttajan katsotaan vastaanottaneen tavarat seuraavissa tapauksissa: (i) jos kuluttaja tai tämän nimeämä kolmas osapuoli vastaanottaa tilattujen tuotteiden toimituksen kokonaan tai osittain, tai (ii) jos kuluttajan kerralla tekemän tilauksen tuotteet toimitetaan erikseen tai (iii) jos useita osia tai kappaleita sisältäviä tavaroita toimitetaan, kun kyseisten tavaroiden viimeinen osa tai kappale on toimitettu.
  • Oikeus kumota sopimus lausekkeen 7.1 alaisena ei koske mitään kuluttajan erityisten vaatimusten mukaan, mittatilauksena ja erityisesti yhdelle henkilölle nimettyjä valmistettuja tavaroita
  • Kuluttaja voi käyttää oikeutta kumota sopimuksen myyjän kanssa seuraavaan osoitteeseen osoitetulla kirjeellä eyerim.com/help/contact/ tai sähköpostitse osoitteeseen contact@eyerim.com. Kuluttaja voi käyttää sopimuksen peruuttamislomaketta, joka on saatavissa TÄÄLLÄ. Aika kumota sopimus katsotaan noudatetuksi, jos sopimuksen peruuttamista koskeva ilmoitus on lähetetty myyjälle lausekkeessa 7.1 mainitun viimeisenä päivänä tai sitä ennen.
  • Kuluttajan pitää palauttaa tavarat myyjälle 14 päivän sisällä sopimuksen peruuttamisesta seuraavaan osoitteeseen eyerim.com/help/contact/tai toimittaa ne myyjälle tai henkilölle, jonka myyjä on valtuuttanut vastaanottamaan tavaroiden toimituksen. Edellä olevassa lauseessa mainittua ajanjaksoa on noudatettu, jos tavarat on luovutettu kuljetusta varten 14. päivänä tai tätä ennen. Kuluttaja maksaa täysimääräisesti kustannukset, jotka aiheutuvat tavaroiden palauttamisesta myyjälle.
  • Kuluttaja on vastuussa sellaisesta käsittelystä johtuvasta tavaroiden arvon laskemisesta, joka on tarpeellista suurempi käsittely tavaroiden ominaisuuksien ja toiminnollisuuden luomiseksi. Käsittely, joka ylittää edellisessä lauseessa määritetyn tavaroiden käsittelyn tarkoittaa (mm.) sellaisten tavaroiden palauttamista, (i) jotka eivät ole alkuperäisessä pakkauksessa, (ii) ovat ilman suojapakkausta (jos se oli osa toimitusta), (iii) joista puuttuu toimitukseen kuuluvia lisävarusteita, (iv) joista on irrotettu tarroja tai merkkejä, (v) joista on irrotettu suojaavia ominaisuuksia (esim. lasien linssien tarrat), (vi), joista puuttuu käyttöohjeet tai muut liitteenä olevat tiedot. Myyjä suosittelee, että kuluttuja vakuuttaa pakkauksen, jossa tavarat palautetaan myyjälle.
  • Myyjä palauttaa kuluttajalta sopimuksen alaisena tai sen yhteydessä vastaanottamansa maksut kuluttajalle 14 päivän sisällä sopimuksen peruuttamisesta, mutta ei ennen kuin kuluttaja on toimittanut tavarat myyjälle tai osoittanut, että hän on lähettänyt tavarat myyjälle, olettaen seuraavaa:
   1. jos kuluttaja on maksanut tuotteet ilman käteistä lausekkeiden 5.1(a) tai 5.1(c) mukaisesti, ostohinta palautetaan tilille, josta se on maksettu, ellei kuluttaja pyydä myyjää kirjallisesti palauttamaan ostohintaa eri tilille; tai
   2. jos kuluttaja on maksanut tavaroiden hinnan toimituksen yhteydessä lausekkeen 5.1(b) mukaisesti, ostohinta palautetaan kuluttajan sopimuksen peruuttamisilmoituksessa määrittämälle tilille tai myyjälle myöhemmin kirjallisesti ilmoitetulle tilille.
  • Myyjä vähentää kuluttajalle palauttamistaan maksuista lausekkeen 7.7 mukaisesti seuraavaa:
   1. tavaroiden toimituksesta aiheutuneet lisäkustannukset, jos kuluttaja nimenomaisesti valitsee muun kuin myyjän tarjoaman halvimman alkuperäisen toimitustavan (lisäkustannuksilla tarkoitetaan kuluttajan valitseman toimituksen kustannusten ja myyjän tarjoaman halvimman alkuperäisen toimituksen välistä eroa);
   2. määrän, joka vastaa tavaroiden arvonalennusta lausekkeen 7.6 mukaisesti.
  • Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen kelvollisesti näiden yleisten ehtojen ja lain mukaisesti, kaikki sopimukseen liittyvät lisäsopimukset (jos sellaisia on) mitätöidään myös.
  • Myyjä pidättää oikeuden kumota sopimus milloin tahansa ennen tavaroiden toimitusta, jos myyjän kontrollin ulkopuoliset olosuhteet tekevät tilattujen tuotteiden toimituksesta kuluttajalle mahdotonta tilauksessa ja/tai näissä yleisissä ehdoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Myyjä tiedottaa kuluttajalle välittömästi näistä olosuhteista sähköpostitse tai puhelimitse asiakkaan tilauslomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Myyjä palauttaa kuluttajalle kaikki kuluttajalta sopimuksen alaisena tai sen yhteydessä vastaanottamansa maksut 14 päivän sisällä sopimuksen peruuttamisesta.

 8. TAKUUT JA TAKUUVAATEET
  • Kaikki verkkosivustolla ostetut tuotteet ovat myyjän kuluttajalle tarjoaman 24-kuukautisen takuun alaisia. Aika alkaa päivästä, jolloin kuluttaja vastaanottaa tavaroiden toimituksen.
  • Takuuaikaa jatketaan ajalla, jolloin kuluttaja ei voinut käyttää tavaroita niiden takuukorjauksen vuoksi.
  • Takuu ei kata mitään vikoja, joita tavaroihin syntyy:
   1. kuluttajan tavaroille aiheuttamasta mekaanisesta vahingosta;
   2. tavaroiden käytöstä olosuhteissa, joissa kosteus, kemialliset ja mekaaniset vaikutukset eivät vastaa luonnollista ympäristöä;
   3. muusta kuin normaalista käsittelystä tai tavaroiden huolehtimisen laiminlyönnistä;
   4. vahingosta, joka aiheutuu tavaroille liiallisesta kuormasta tai niiden käytöstä valmistajan ehtojen, yleisten periaatteiden tai teknisten määritysten vastaisesti;
   5. vahingosta, joka tavaroille aiheutuu väistämättömistä tai ennalta-arvaamattomista tapahtumista;
   6. vahingosta, joka tavaroille aiheutuu tahattomasta tuhosta tai tahattomasta huonontumisesta;
   7. epäammattimaisesta häiriöstä, kuljetuksen aikana tapahtuneesta vahingosta, tulipalosta tai muusta force majeure -ilmiöstä ja vesivahingoista;
   8. tavaroille muun osapuolen kuin myyjän tai myyjän valtuuttaman osapuolen tekemistä muutoksista.
   Jotta vältytään epäselvyyksiltä, takuu ei kata normaalia tavaroiden (tai niiden osien) kulumista, joka aiheutuu niiden käytöstä.
  • Kuluttaja voi tehdä tavaroita koskevan takuuvaatimuksen osoitteessa eyerim.com/help/contact/
  • Kun kuluttaja tekee tavaroista takuuvaatimuksen, sen tulee toimittaa myyjälle:
   1. takuuvaatimuksen alaiset tavarat ja kaikki lisävarusteet, jotka on toimitettu kuluttajalle tavaroiden kanssa;
   2. lasku tavaroista; ja
   3. takuuvaatimuskirje, jonka mallit ovat saatavissa TÄÄLLÄ, ja josta täytyy käydä ilmi seuraavaa:
    1. kuluttajan nimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
    2. laskunumero, tilausnumero ja päivämäärä, jolloin tavarat toimitettiin kuluttajalle;
    3. takuuvaatimuksen alaisten tavaroiden nimeäminen (kuten niiden sarjanumero);
    4. takuuvaatimuksen alaisten tavaroiden vian kuvaus;
    5. takuuvaatimuksen toivottu käsittelytapa lausekkeen 8.10 alaisena; ja
    6. kuluttajan käsinkirjoitettu allekirjoitus.
  • Jotta vältytään epäselvyyksiltä, jos kuluttaja on tilannut tavarat (kuten silmälasikehykset) myyjältä, jotka korvattiin muilla tavaroilla, joita ei ole ostettu myyjältä (kuten silmälasien linssit), kuluttaja erottaa tavarat ja palauttaa myyjälle vain takuuvaatimuksen alaiset tavarat ilman kolmannelta osapuolelta ostettuja tavaroita. Ajanjakso, jona myyjä käsittelee kuluttajan takuuvaatimuksen, alkaa päivästä, jolloin takuuvaatimuksen alaiset tavarat toimitetaan yhdessä asiakirjojen ja lausekkeen 8.5 mukaisten tietojen mukaisesti.
  • Jos kuluttaja tilaa enemmän tavaroita kuin yhdessä yksikössä toimitetaan, korvausvaatimukset yhden tavaran vikoihin liittyen eivät synnytä korvausvaatimuksia vioista muissa ei-viallisissa tuotteissa.
  • Takuuvaatimus käsitellään vain suhteessa kuluttajan takuukirjeessä ilmaisemiin vikoihin.
  • Myyjä käsittelee takuuvaatimuksen välittömästi, monimutkaisemmissa tapauksissa kolmen työpäivän sisällä lausekkeen 8.7 alaisena tehdystä takuuvaatimuksesta ja oikeutetuissa tapauksissa, erityisesti jos monimutkaisemmissa tapauksissa vaaditaan tavaroiden tekninen arviointi, 30 päivän sisällä takuuvaatimuksen tekemispäivästä. Kun takuuvaatimuksen käsittelyaika on umpeutunut, kuluttaja voi kumota sopimuksen.
  • Myyjä määrittää kuluttajan takuuvaatimuksen käsittelytavan oikealla tavalla, jonka kuluttaja on valinnut oikeuksiaan harjoittamalla:
   1. jos vika voidaan korjata:
    1. myyjä korjaa vian ilman viiveitä, ajoissa ja asianmukaisesti; tai
    2. myyjä vaihtaa kuluttajan pyynnöstä vialliset tavarat tai niiden osat, jos vika koskee vain kyseistä komponenttia, tai jos myyjälle ei täten synny suhteettomia kustannuksia tavaroiden hinta tai vian vakavuus huomioon ottaen; tai
    3. myyjä vaihtaa harkintansa mukaisesti vialliset tavarat tai niiden komponentin, jos vika vaikuttaa vain kyseiseen komponenttiin, jos tämä ei aiheuta vakavia vaikeuksia kuluttajalle;
   2. jos vikaa ei voida korjata ja se estää tavaroiden asianmukaisen käytön virheettömänä tuotteena tai jos vika voidaan korjata, mutta tavaroita ei voida käyttää asianmukaisesti vian vuoksi, koska vika uusiutuu tai tavarat kärsivät useista vioista;
    1. myyjä vaihtaa tavarat; tai
    2. kuluttaja voi kumota sopimuksen.
   3. Jos tavaroiden vikaa ei voida korjata, kuluttajalla on oikeus saada kohtuullinen alennus tavaroiden ostohinnasta.
   Jotta kaikilta epäselvyyksiltä vältytään, jos tavarat vaihdetaan, takuuaika alkaa uusien tavaroiden vastaanottamispäivästä.
  • Jos kuluttaja tekee tavaroita koskevan takuuvaatimuksen:
   1. myyjä voi hylätä ensimmäisen 12 kuukauden aikana takuuvaatimuksen vain asiantuntija-arvioinnin perusteella; riippumatta asiantuntija-arvioinnista, myyjä ei vaadi kuluttajaa maksamaan asiantuntija-arviointia tai mitään muita asiantuntija-arviointiin liittyviä kustannuksia. Myyjä toimittaa 14 päivän sisällä takuuvaatimuksen ratkaisemisesta kuluttajalle kopion asiantuntija-arvioinnista, jossa perusteellaan takuuvaatimuksen hylkäys;
   2. 12 kuukauden kuluttua ostosta ja tapauksessa, jossa myyjä hylkäsi takuuvaatimuksen, takuuvaatimuksen ratkaisuasiakirjassa ilmoitetaan henkilö, jolle kuluttaja voi lähettää tuotteen asiantuntija-arviointia varten. Jos kuluttaja lähettää tuotteen asiantuntija-arviointia varten nimetylle henkilölle, asiantuntija-arvioinnin kustannukset ja kaikki muut tähän liittyvät kustannukset ovat myyjän vastuulla asiantuntija-arvioinnin tuloksesta huolimatta. Jos kuluttaja osoittaa myyjän vastuun viasta ammatillisella arvioinnilla, kuluttaja voi tehdä takuuvaatimuksen uudelleen; takuuaika ei ala ennen ammatillisen arvioinnin suorittamista. Myyjä korvaa kuluttajalle 14 vuorokauden sisällä uuden takuuvaatimuksen tekemisestä kaikki ammatillisesta arvioinnista aiheutuneet ja siihen liittyvät kustannukset. Uudelleen tehtyä takuuvaatimusta ei voida hylätä.
  • Myyjä on tällöin ilmoittanut kuluttajalle oikeuksistaan osan 622 alaisena (siviililain n:o 40/1964 (lakikokoelma) lauseke 8.1(a) edellä) ja osa 623 (lauseke 8.10(b), 8.10(c) edellä). Kun kuluttaja solmii sopimuksen, hän vahvistaa, että hänellä on ollut mahdollisuus lukea tavaroiden takuuvaatimuksia koskevat ehdot.
  • Myyjä tiedottaa kuluttajalle takuuvaatimuksen ratkaisusta sähköpostitse, puhelimitse ja/tai kirjeitse ja toimittaa samanaikaisesti kirjallisen asiakirjan kuluttajalle 30 päivän sisällä takuuvaatimuksen päivämäärästä.

 9. HENKILÖTIETOJEN SUOJA
  • Myyjä käsittelee kuluttajan henkilötiedot henkilötietojen käsittelyä koskevalla käytännöllä, joka on määritetty TÄÄLLÄ. Kuluttaja huomioi ja hyväksyy nämä ehdot ja henkilötietojen käsittelyehdot.
 10. KUVITUS JA VIRTUAALINEN PEILI
  • Kun kuluttaja solmii sopimuksen, hän hyväksyy, että verkkosivustolla olevat tavaroiden kuvitukset ja kuvat ovat havainnollisia, ja todellisuudessa tavarat saattavat erota kuvituksista. Useimmiten ero on tavaroiden värissä.
  • Myyjä tarjoaa verkkosivustollaan kuluttajalle tilaisuuden vertailla tavaroiden kuvituksia niiden valokuvan kanssa virtuaalisen Magic Mirror -peilin avulla. Kuluttaja hyväksyy, että virtuaalisen Magic Mirror -peilin kuvat ovat vain havainnollisia eikä niiden välttämättä tarvitse vastata todellisuutta.

 11. RIITOJEN RATKAISU
  • Jos kuluttaja ei ole tyytyväinen tapaan, jolla myyjä ratkaisee takuuvaatimuksen tai jos hän uskoo, että myyjä rikkoi hänen oikeuksiaan, hän voi ottaa yhteyttä myyjään ja pyytää oikaisua. Jos myyjä hylkää kuluttajan oikaisupyynnön, vastaa kielteisesti tai jättää vastaamatta pyyntöön 30 päivän sisällä pyynnöstä, kuluttaja voi tehdä vaihtoehtoisen riitojenratkaisumenettelyn aloittamista koskevan vetoomuksen kuluttajariitojen vaihtoehtoisia ratkaisuja, muuttamista ja täydentämistä koskevien määrättyjen lakien säädösten n:o 391/2015 (lakikokoelma) osan 12 määräysten mukaisesti.
  • Kuluttajariitojen vaihtoehtoisen ratkaisun asianmukainen entiteetti on Slovakian kauppavalvontaministeriö tai muu asianmukainen valtuutettu laillinen entiteetti, joka on mainittu Slovakian tasavallan talousministeriön ylläpitämän vaihtoehtoisten riitojen ratkaisuentiteetit sisältävässä luettelossa (luettelo on saatavissa osoitteessa www.mhsr.sk ). Kuluttaja voi valita, mille edellä mainituista vaihtoehtoisista riitojen ratkaisuentiteeteistä riidat osoitetaan.
  • Kuluttaja voi käyttää vaihtoehtoisen ratkaisun vetoomuksen tekemisessä riita-asioiden ratkaisua varten olevaa verkkoympäristöä osoitteessa ec.europa.eu/consumers/odr/.

 12. YHTEYSTIEDOT
  • Myyjän yhteystiedot:
   1. toimitusosoite: Michalská 389/20, 811 01 Bratislava, Den Slovakiske Republik
   2. sähköpostiosoite: contact@eyerim.com
   3. puhelinnumero: +421 233 059 601
  • Tarkkailu- ja valvontaviranomaisen yhteystiedot: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Košický kraj Odbor výkonu dozoru
   1. toimitusosoite: Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
   2. puhelinnumero: 055/622 07 81, 055/622 76 55
   3. faksi: 055/622 46 95

 13. YLEISET EHDOT
  • Nämä yleiset ehdot astuvat voimaan kuluttajalle sopimuksen päivämääränä.
  • Myyjä voi yksipuolisesti muokata tai muuntaa yleisiä ehtoja milloin tahansa. Yleiset ehdot ovat voimassa ja tehokkaat hetkellä, jolla sopimus solmitaan ja niitä sovelletaan kuluttajan ja myyjän välisessä liikesuhteessa.
  • Jos jokin näistä yleisten ehtojen määräyksistä on tulee kelpaamattomaksi tai hyödyttömiksi, tämän määräyksen sijasta sovelletaan määräystä, jonka merkitys on mahdollisimman lähellä kelpaamatonta tai hyödytöntä määräystä. Yhden määräyksen kelpaamattomuus tai hyödyttömyys ei vaikuta muihin yleisten ehtojen määräysten voimassaoloon. Epäselvissä tapauksissa näiden yleisten ehtojen määräyksiä pidetään voimassa olevina sen sijaan, että niitä pidettäisiin voimassa olemattomina.
AIKATAULU 1

NÄYTE OSTOSOPIMUKSEN PERUUTTAMISLOMAKE

(kuluttaja täyttää ja lähettää tämän lomakkeen vain, jos hän haluaa peruuttaa
sopimuksen)

Osoite:
eyerim s.r.o. Michalská 389/20 811 01
Bratislava, Slovenská republika


Kuluttaja:
Nimi ja sukunimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Myyjä:
Eyerim s.r.o., jonka rekisteröity toimisto on osoitteessa Brezová 2055/22, 052
01 Spišská Nová Ves, rekisteröintinumero: 47 970 006, rekisteröity aluetoimiston
kaupparekisterissä, osoitteessa Košice I, osio: Sro, lisäysnumero: 36601/V,
verotunniste: 2024164153, puhelinnumero +421 233 059 601, sähköposti:
contact@eyerim.com

Kuluttaja ilmoittaa täten myyjälle, että hän peruuttaa seuraavia tavaroita
koskevan ostosopimuksen:


Tavaroiden vastaanottamisen päivämäärä:


Päiväys:

Allekirjoitus:

AIKATAULU 2 TAKUUVAATIMUSKIRJE
Osoite:
eyerim s.r.o. Michalská 389/20 811 01
Bratislava, Slovenská republika


Kuluttaja:
Nimi ja sukunimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Myyjä:
Eyerim s.r.o., jonka rekisteröity toimisto on osoitteessa Brezová 2055/22, 052
01 Spišská Nová Ves, rekisteröintinumero: 47 970 006, rekisteröity aluetoimiston
kaupparekisterissä, osoitteessa Košice I, osio: Sro, lisäysnumero: 36601/V,
verotunniste: 2024164153, puhelinnumero +421 233 059 601, sähköposti:
contact@eyerim.com

Laskunro/tilausnro:

Tavaroiden toimituspäivämäärä:

Takuuvaatimuksen alaisten tavaroiden vian nimeäminen:

Tavaroiden vian kuvaus:


Toivottu takuuvaatimuksen käsittelytapa:

• vaadittu vian korjaaminen
• tavaroiden vaihto tai tavaroiden viallisen osan vaihto, jos vika koskee vain
tavaran osaa

• sopimuksen peruutus
Päiväys:

Allekirjoitus: